سفر اردبیل

دیدار صمیمانه مدیر عامل شرکت تولیدی بازرگانی برگ سبز خودکفا با جناب مهندس درخشان در استان اردبیل شهرستان پارس آباد ... ادامه مطلب