گوگرد پتاسیمی نوتیاز : جلوگیری از گسترش قارچ های خاک زی به دلیل خاصیت قارچ کشی

اصلاح PH خاک و کنترل کننده گسترده وسیعی از آفات

کود مرغی مایع : بالا بودن مقادیر بالای املاح معدنی در کنار مواد آلی

اصلاح فعالیت بیسولوژیکی و بافت خاکی

جذب سریع به وسیله گیاه (تثبیت کننده N)

آکانوتیاز : یک پک غذایی کامل از عناصر ماکرو و میکرو در کنار هم و حاوی 21 عنصر

تامین و افزایش کارایی عناصر دیگر به دلیل ماده آلی بالا

پایداری نظام تولید و حفظ محیط زیست به دلیل کربن آلی بالا

حاوی هورمون های ارگانیک و تنظیم کننده های رشد گیاهی( اکسین، جیبرلین، سیتوکنین…)

18-18-18 :

N: رشد رویشی

P: توسعه و رشد ریشه

K: تامین کننده رنگ و طعم و تقویت ریشه گیاهی

10-50-5 : توسعه و رشد دهنده ریشه

موثر در انتقال انرژی و تقسیم سلولی و کمک به رشد زایی

11-11-33 : بهبود رنگ و طعم

موثر در رشد رویشی گیاه و ریشه زایی

افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *