نمایندگی ها
نحوه جذب نمایندگی درشرکت نوتیاز

_

شرکت نوتیاز با توجه به ظرفیت تولید بالا و حجم عظیم سفارشات از سراسر کشورمان ایران و همچنین با وجود خدمات پس از فروش شرکت که شامل رسیدگی منظم و سر کشی دوره ای به نانوایانی که مشتریان نوتیاز هستند، اقدام به جذب نمایندگی فعال از سراسر کشور می نماید.

در این راستا شرایطی برای اخذ نمایندگی اتخاذ شده است که به صورت خلاصه شامل موارد ذیل می باشد:

۱- داشتن مهارت فنی

۳- پشتکار و انگیزه برای رشد و موفقیت

۴- نداشتن سوء پیشینه کیفری و قضایی

۶- داشتن توانایی در فروش و بازاریابی و پشتیبانی فروش

فرم ارسال رزومه

_

    رزومه خود را بارگذاری کنید