استخدام
نحوه جذب نیرو در شرکت نوتیاز

_

شرکت برگ سبز خودکفا جهت تکمیل کادر فنی و پرسنلی خود استخدام به عمل می آورد:

 

فرم زیر را پر کنید

_

    رزومه خود را بارگذاری کنید